Защита на личните данни

Защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)


Обща информация

От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на хостинг услуги, „Бранд Принт“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни
Наименование: Бранд Принт ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 203088662
Седалище и адрес на управление: София,
Кв Свобода, Бул ген Никола Жеков 22
Адрес за кореспонденция: София,
Кв Свобода, Бул ген Никола Жеков 22
Телефон: 0878201816
E-mail: info@brandprint.bg
Уебсайт: www.brandprint.bg

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

„Бранд Принт“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 


Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
Чл. 1. „Бранд Принт“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на електронния магазин www.brandme.bg и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
•    Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
•    Изпълнение на задълженията на “Бранд Принт“ ЕООД по договор с Вас;
•    Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо “Бранд Принт“ ЕООД;
•    За целите на легитимните интереси на “Бранд Принт“ ЕООД;
(2) “Бранд Принт“ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, “Бранд Принт“ ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни
Чл. 2. (1)
Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:
•    създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
•    сключване и изпълнение на договор от разстояние;
•    индивидуализация на страна по договора;
•    счетоводни цели;
•    статистически цели;
•    защита на информационната сигурност;
•    обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
•    изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;
•    подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти
   
(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
•    законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
•    ограничение на целите на обработване;
•    съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
•    точност и актуалност на данните;
•    ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
•    цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 

(3) При обработването и съхранението на личните данни, “Бранд Принт“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
•    изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява “Бранд Принт“ ЕООД?
Чл. 3. (1)
“Бранд Принт“ ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

•    Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил. 
•    Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
•    Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
•    Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до промени в услугите или параметрите на сключена търговска сделка съгласно договора за предоставяне на услугата.
•    Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
•    Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

(2) ”Бранд Принт“ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
•    Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон) 

o    Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, 3) за изпращане на информационни съобщения както и 3) за изпращане на информационен бюлетин.
o    Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между “Бранд Принт“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.


•    Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.) 

o    Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на “Бранд Принт“ ЕООД по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.
o    Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между “Бранд Принт“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

•    Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за име, фамилия, телефонен номер. 
профил, можете да попълните в него данни за име, фамилия, телефонен номер.

o    Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
o    Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели - 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация в онлайн магазина. Предоставянето на тези данни, не е задължително за регистрация в онлайн магазина.

•    Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.


o    Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги.
o    Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между “Бранд Принт“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.


 
(3) “Бранд Принт“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
•    разкриват расов или етнически произход;
•    разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
•    генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от “Бранд Принт“ ЕООД от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Чл. 4. ”Бранд Принт“ ЕООД може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашия уебсайт. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин.
 
Срок на съхранение на личните ви данни
 Чл. 5. (1) ”Бранд Принт“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, “Бранд Принт“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне. 
(2) ”Бранд Принт“ ЕООД обработва Вашите лични данни, които сте предоставили при извършване на поръчка без регистрация в електронния магазин, до приключване на поръчката, освен ако сте дали своето изрично съгласие при извършване на поръчката данните Ви да се обработват за целите на подобряване на услугата, предоставяне на препоръчано съдържание за Вас, индивидуални условия, промоции, както и за статистически цели.
(3) ”Бранд Принт“ ЕООД съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на “Бранд Принт“ ЕООД при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.
(4) ”Бранд Принт“ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на “Бранд Принт“ ЕООД или друго.
(5) ”Бранд Принт“ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

Чл. 6. ”Бранд Принт“ ЕООД съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на “Бранд Принт“ ЕООД, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.
 
Предаване на Вашите лични данни за обработване
Чл. 7. (1)
”Бранд Принт“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
(2) ”Бранд Принт“ ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
 
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни
 
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 8. (1)
Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на бюлетин, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, което да ни изпратите по имейл.
(2) ”Бранд Принт“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за поддържане на регистрацията Ви и за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.
(4) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което “Бранд Принт“ ЕООД е извършвал до този момент.
 
Право на достъп
Чл. 9. (1)
Вие имате право да изискате и получите от “Бранд Принт“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) ”Бранд Принт“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “Бранд Принт“ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
 
Право на коригиране или попълване
Чл. 10.
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до “Бранд Принт“ ЕООД.
 
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 11. (1)
Вие имате правото да поискате от “Бранд Принт“ ЕООД изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а “Бранд Принт“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
•    личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
•    Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
•    Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
•    личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
•    личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “Бранд Принт“ ЕООД;
•    личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 

(2) ”Бранд Принт“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
•    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
•    за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо “Бранд Принт“ ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
•    по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
•    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
•    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на личните Ви данни, които “Бранд Принт“ ЕООД обработва чрез искане в свободен текст, след което “Бранд Принт“ ЕООД ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване.
(4) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.
(5) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.
 
Право на ограничаване
Чл. 12.
Вие имате право да изискате от “Бранд Принт“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл, когато:
•    оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “Бранд Принт“ ЕООД да провери точността на личните данни;
•    обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
•    “Бранд Принт“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
•    Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “Бранд Принт“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.
(2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за ограничаване на обработването.
(3) След извършване на верификацията съгласно ал. 2, “Бранд Принт“ ЕООД ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина, ако има такива.
 
Право на преносимост 
Чл. 13. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “Бранд Принт“ ЕООД, с искане по имейл. 
(2) Вие можете да поискате от “Бранд Принт“ ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 
Право на получаване на информация
Чл. 14. Вие можете да поискате от “Бранд Принт“ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “Бранд Принт“ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
 
Право на възражение
Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ”Бранд Принт“ ЕООД, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
 
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 16. (1) Ако “Бранд Принт“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) “Бранд Принт“ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
•    е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
•    е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
•    уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
 
Лица, на които се предоставят личните Ви данни 
Чл. 17. (1) За предоставяне на услугите на електронния мазагин в пълната им функционалност и с оглед Вашите интереси, “Бранд Принт“ ЕООД може да предостави данните на куриерски фирми, които са обработващи данни.
 (2) Обработващите лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.
Чл. 18. “Бранд Принт“ ЕООД не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.
Чл. 19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
 
Наименование: Комисия за защита на личните данни.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg
 
Чл. 20. Ако съгласието се отнася за трансфер, ”Бранд Принт“ ЕООД описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.


Тази Задължителна информация е последно актуализирана на 10.10.2018 г.